banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

1248
นักศึกษาปัจจุบัน
468
การศึกษาปฐมวัย
208
การปกครองท้องถิ่น
174
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170
การจัดการ
122
สาธารณสุขชุมชน
106
อิสลามศึกษา
287
นักศึกษาที่สำเร็จล่าสุด

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี is at เทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี.

5 hours 7 minutes ago

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ณ เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

อย่าลืม 📌
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. วุฒิการศึกษา ม.6
เดินมาสมัครกับพวกเราได้เลยค่ะ

วชช.ตานี

2 days 5 hours ago

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการ กศ.บป. รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

1. กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/apphome
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
เอกสารที่ต้องมาส่งให้ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีดังนี้
2. ใบสมัครที่ปริ้นจากระบบ 1 ฉบับ (ไม่ต้องชำระค่าสมัคร 300 บ.)
3. สำเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
ให้มายื่นเอกสาร ที่กลุ่มงานกิจกการนักศึกษา ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น

วชช.ตานี

3 days 1 hour ago

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวิบูลย์ บุญมี กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบุคลากร ได้ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรชุมชน ณ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วชช.ตานี

3 days 1 hour ago

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธิ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome Based Education, OBE) ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
โดยมี รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร

วชช.ตานี

3 days 20 hours ago

วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นักศึกษามีจิตอาสา

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  ฝึกอบรมสู่อาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
ขนมอบเบอเกอรี่
ธุรกิจขนมไทย

สินค้าชุมชน

Pattani Village Mall

     ตลาดกลางรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้า OTOP ชื่อดังจากจังหวัดปัตตานี
ส่งตรงจากร้านค้าชุมชนปัตตานี
สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ว็บไซต์ร้านค้า : Pattani Village Mall
  Facebook Fanpage : Pattani Village Mall 

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยม
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นางอุราภรณ์   บุญดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี