ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่องการยื่นแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่…

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่องการยื่นแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษาและผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ
https://bit.ly/34Gab3R