ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อใช้ใน การละศีลอดและช่วยเหลือนักศึกษา.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้มอบหมายให้กับคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อใช้ใน การละศีลอดและช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ณ ชุมชนในพื้นที่ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ อำเภอสายบุรี อำเภอกะพ้อ อำเภอปะนาเระและอำเภอไม้แก่น โดยมีนักศึกษามารับถุงยังชีพ ในวันนี้ จำนวน 42 คน