ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 รอบ 3…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2563 รอบ 3
นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และชำระค่าลงทะเบียน

#เอกสารดังเเนบท้ายประกาศ
https://drive.google.com/file/d/1VT5Ijgr_Mc8rljP2XNl6IWS0vMqRe6iG/view?usp=sharing