ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เพิ่ม ถอน และ…

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตั้งเเต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2563
สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่มได้ที่
(register.bcca.go.th)
http://register.bcca.go.th/bcca/index.php/MTF8fGxvZ2lu