ร่วมการประชุมเรื่องรับฟังความคิดเห็นแผนเเม่บทปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของ…

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะกรรมการสภา อนุกรรมการวิชาการ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เเละวิทยาลัยชุมชน จำนวน 20 แห่ง
ร่วมการประชุมเรื่องรับฟังความคิดเห็นแผนเเม่บทปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของวิทยาลัยชุมชนเพื่อสอดคล้องกับแผนแม่บทประจำปี 2565 โดยการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี