ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ…

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณะกรรมการสภา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี