ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ท่านภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสภา ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสภา กล่าวต้อนรับ ในการพบปะครั้งนี้ ซึ่งท่านภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้แนวทางการจัดการศึกษาในภาคใต้โดยเน้นย้ำเรื่องการทำจิตอาสาให้นักศึกษา และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในการทำงานในพื้นที่ด้วย