ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ดร.นิพนธ์ นิกาจิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการพร้อมด้วยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติวิทยาลัยชุมชนปัตตานี