นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนและคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในการเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประเทศ จากการประกวดโครงการซั้งปลา ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ทีมลังกาสุกะ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นำทีมโดยนายปทุมณัฐราช นิยมเดชา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการ RDPB Camp 10 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)