ร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

วันที่ 16 กันยายน 2563 นำโดยรองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาโดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบประสาทอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชนยะลาประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2562 จำนวน 229 คน