ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา”

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา" ณ บริเวณหาดรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ ๙