การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 9/2563 โดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี