ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 10/2563 พร้อมร่วมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกกรมระดับประเทศ ซึ่งโดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี