โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่ ณ บ้านบางทัน หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่ โดยได้มีการนำต้นไผ่ลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกไผ่ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปลูกไผ่ได้ถูกวิธี ตลอดจนเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับชุมชน