ร่วมกับชุมชนวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดยนายสุริยา หว่าหลำ ครูชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานก้านจาก ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อร่วมกับชุมชนวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564