ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสดุดี เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี จังพล อาจารย์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสดุดี เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ( 1 เมษายน 2564 ) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย