พิธีถวายพานพุ่ม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุชานาถ โพธิกุล อาจารย์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมาราชวงศ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) เสด็จขึ้นของราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง “ราชวงศ์จักกรี”