การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม : การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และตัดริบบิ้นเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าว และ นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมเปิดบัญชีและเยี่ยมชมธนาคารขยะรีไซเคิล ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

สามารถรับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่