กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

         วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรและคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าองค์กรภาคเอกชน จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
        เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยมีการ หน้ากากอนามัยจำนวน 50 กล่อง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 36 ขวด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี