ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เเละติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านรายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างพร้อมเพรียง