ผู้สนใจเชิญร่วมลงทะเบียนเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าวเบอร์อามัส” บน Thai MOOC thaimooc.org…

ผู้สนใจเชิญร่วมลงทะเบียนเรียนรู้รายวิชาออนไลน์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าวเบอร์อามัส” บน Thai MOOC (thaimooc.org) ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งเป็นรายวิชาแรกของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่เป็นรายวิชาออนไลน์บน Thai MOOC ซึ่งจะเริ่มเปิดรายวิชาครั้งแรกในวันที่ 1 ก.ค 62 สามารถเข้าเรียนรู้ตามลิงค์นี้ครับ https://thaimooc.org/site/PNCC_MOOC/