ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุท…

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี