อบรมการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กิจกร…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม อบรมการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กิจกรรมที่ 2 ค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ ตำบล พะวง อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรม”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”และสรุปงาน /ถอดบทเรียน โดย ทีมวิทยากรกระบวนการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ทั้งนี้นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมการเสริมสร้างผู้นำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี