กิจกรรมรำลึกบุญคุณครูประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรน อาคารเรียน 4 และห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรำลึกบุญคุณครูประจำปี 2562 ซึ่งมีกิจกรรมกรรมนักศึกษาไทยพุทธมีตัวแทน นำสวดมนต์ กล่าวนำ บทไหว้ กล่าวคำปฏิญานพิธีไหว้ครู โดยมีรองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาท พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณะผู้บริหาร คณะบุคลากรและนักศึกษาไทยพุทธ ร่วมพิธีรำลึกบุญคุณครูประจำปี 2562 ในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาไทยมุสลิม มีตัวแทนนักศึกษากล่าวดุอาร์ และมีการบรรยายธรรม เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับการศึกษา” โดยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้และพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี