ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่3

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10. 00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่3 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ รวมเจริญ รองประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้