ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบ…

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปฏิบัติงานประจำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จึงประกาศรับสมัคร

เอกสารดังไฟล์แนบท้ายประกาศ
https://drive.google.com/file/d/1CWAQNOYaXQhr0yAP_pMz5b6AUvE0eLgF/view?fbclid=IwAR2LVm4plSWQ9S2jS6-p958UzwPA5roJnt3ZVUDis80vCxSd_QtEd_cbtpY

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง-2-อัตรา