วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมเพื่อการประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านควน…

วันจันทร์ ที่5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมเพื่อการประกอบอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านควนแปลงงู อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562.