วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ชุมชนเข้ม…

เมื่อวันพุธ ที่7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area – based จำนวน 48ชั่วโมงกิจกรรมที่ 3 ในหัวข้อ การฝึกอบรมและสร้างฐานการเรียนรู้ ชุมชนบ้านโผงโผงนอก ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้โดยมีนายภานุพงค์ จองเดิม นักพัฒนาการชุมชนจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรในการบรรยาย