ร่วมเป็นเกียรติ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ ห้องประชุมส้มแขก

วันพฤหัสบดี ที่15 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด รักษาการประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติ พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนสงขลา ณ ห้องประชุมส้มแขก