ร่วมทำกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านลางา อำเภอยะ…

วันพฤหัสบดี ที่15 สิงหาคม 2562 นางสุวรรณี วัชรีบำรุง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมทำกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านลางา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี