รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดนวัตกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

               ขอแสดงความยินดี กับองค์การนักศึกษา วชช.ปัตตานีที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดนวัตกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564 ภายใต้โครงการหนุ่มสาววิทยาลัยชุมชนปัตตานี สกัดนักสูบหน้าใหม่ หนังสั้นเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่โดยมี นายวันอิบรอเฮง แวหะยี นายกองค์การนักศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการฟ้าใสประจำปี 2565 พร้อมด้วยนำเสนอผลการดำเนินงานและกิจกรรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บนเวทีวิชาการพร้อมด้วยอาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา เข้าร่วมงานพร้อมด้วยเข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติการประกวดนวัตกรรมสถานศึกษาปลอดบุรีในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพัชรกิติตยาภา แพทยสภาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลครั้งนี้ด้วย