กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่1…

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมเงิน กยศ.ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนท์ อาคารเรียน 5 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี