”กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเป็ด” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ…

วันที่ 9 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนปัตตานีในการส่งเสริมอาชีพฯ”กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเป็ด” การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเป็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ ชุมชนบ้านช้างให้ตก ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี