วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่ดำเนินงานเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ ร่วมวิทยาล…

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่ดำเนินงานเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับชุมชน ณ กลุ่มท่องเที่ยวบูนาดารา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และชุมชนบ้านละเมาะทะเล ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายในประจำปี 2561 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี