โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่…

วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา09.00น. นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา