โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยการมนุษย์ ณ ห้องปร…

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยการมนุษย์ ณ ห้องประชุมสันติ ชั้น2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี