กิจกรรมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสถานประกอบการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาช…

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสถานประกอบการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยการมนุษย์ ณ ห้องประชุมสันติ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี