ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อ…

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี