วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครง…

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการ กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี