ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาชุมชนปัตตานี ร่วมปฏิบัติคีย์ข้อมูล…

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน2562 ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาชุมชนปัตตานี ร่วมปฏิบัติคีย์ข้อมูลแผนงานวิจัย 64 โดยร่วมกับวชช.สงขลา และวชช.นราธิวาส ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี