การประชุมโครงการการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ผู้สอน…

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ผู้สอนรหัส 62) โดยมีคณะผู้บริหาร เเละคณาจารย์ผู้สอนร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสันติวิทยาลัยชุมชนปัตตานี