ร่วมเยี่ยมเยือนนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อติดตามการฝึกงานของนักศึกษาและให้คำปรึกษ…

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-15.00น.โดยมีอาจารย์ลาตีปะห์ ดอแม พร้อมด้วยอาจารย์นูรีซัน ดอเล๊าะ ร่วมเยี่ยมเยือนนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อติดตามการฝึกงานของนักศึกษาและให้คำปรึกษาระหว่างการฝึก ของสาขาอิสลามศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ โรงเรียนบากงพิทยา โรงเรียนบ้านไผ่มัน โรงเรียนบ้านยาบี โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว โรงเรียนพัฒนาอิสลาม