ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประ…

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี