ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอไม้…

วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น.โดยมีนางนัสรีน นิเงาะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และนางสาวซัลซาบีล สะแม ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี