ประชุมติดตามงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะบุคลากรวิทยาลั…

วันศุกร์ ที่10 มกราคม 2563 เวลา 13.30น.
นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมติดตามงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ โดยมีคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี