ท่านการุณย์ สกุลประดิษฐ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี……

เช้าวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านการุณย์ สกุลประดิษฐ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ให้การต้อนรับโดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์, รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมคณะ ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของวิทยาลัยชุมชนโดยให้
คีย์เวิร์ดดังนี้
– การมีงานทำ
– ทำงานไม่ซ้ำซ้อน
– ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส