ประกาศ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2/2562 รหัส 60 และ.

ประกาศ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2/2562 รหัส 60 สาขาการศึกษาปฐมวัย และรหัส 61ทุกสาขา สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า (คิดค่าปรับ) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 20 มีนาคม 2563
(สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและวัดผลวิทยาลัยชุมชนปัตตานี)