ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย ร่วมมอบเกียรติบัตรติและ…

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย ร่วมมอบเกียรติบัตรติและให้โอวาท แก่กลุ่มแกนนำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อเป็นกำลังในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี 2562 2.โครงการซั้งปลา:ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ภายใต้ชื่อทีม “ลังกาสุกะ” โดยมีกลุ่มแกนนำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 11 คน เข้าร่วมรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี