ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมมอบหน้ากากอนามัยผ้าปาเต๊ะ ให้แก่บุคลากรวิทยาล…

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมมอบหน้ากากอนามัยผ้าปาเต๊ะ ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อให้บุคลากรใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการดูแลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) อย่างถูกวิธี พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีกับการทำงาน เราพร้อมที่จะชนะไปด้วยกัน